Odgovorna
prihodnost
Postavljamo temelje trajnostni gradnji in novi gradbeni kulturi.
Trajnostna gradnja
Z novimi tehnološkimi rešitvami, z uporabo obnovljivih virov in naprednih materialov zmanjšujemo negativne vplive na okolje in pomagamo graditi svet, ki bo izboljšal življenja prihodnjih generacij.
GZERO
NOVA
GRADBENA
KULTURA
S strokovnostjo in vrhunsko kakovostjo opravljenih storitev prevzemamo odgovornost za vsako sprejeto naročilo. Naša obljuba je izvedba brez aneksov, zamud in popravil.
GRADBENIŠTVO
Z lastnim znanjem in lastnimi viri
Ker imamo močno lastno ekipo, lasten razvojni laboratorij, betonarne in kamnolome, celovito obvladujemo tudi največje in najzahtevnejše projekte.
ZAPOSLITEV
Več KOT tisoč
uspešnih projektov
Gradimo poslovne, gospodarske, industrijske in turistične objekte, izvajamo sanacije in adaptacije ter obnavljamo kulturno dediščino. Gradimo tudi komunalno infrastrukturo in ceste. V dobrih 33 letih smo uspešno izvedli že več kot tisoč projektov.
REFERENCE
GRADBENIŠTVO
INFRASTRUKTURA
KAMNOLOMI
GZERO